Ondernemen is aan het veranderen. Deels vanwege de bankencrisis, deels vanwege de maatschappij die aan het veranderen is, en deels vanwege de technologische ontwikkelingen.

De bankencrisis heeft ertoe geleid dat ondernemingen steeds moeilijker aan krediet kunnen komen om hun business uit te kunnen breiden en hun concurrentie positie te blijven handhaven. Dat heeft geleid tot de oprichting van alternatieve vormen van kredietverstrekking, veelal gebaseerd op coöperatieve modellen. Deze ‘krediet unies’ zijn weliswaar een welkome aanvulling, maar het impliceert wel dat ondernemers veel meer begeleid gaan worden door andere ondernemers, zij die in het verleden hun sporen verdiend hebben en nu hun kennis en kunde beschikbaar stellen aan de huidige en toekomstige ondernemers. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar samenwerking.Samenwerken is het credo voor het komende decennium. In allerlei opzichten.

De maatschappij verandert ook: consumenten worden steeds kritischer en willen niet langer als grootste gemene deler behandeld worden (zie ook: De Nieuwe Normaal van Peter Hinssen). Na decennia lang de focus gehad te hebben op massa produktie en de consumenten te beschouwen als één groep, zal er een overgang moeten plaatsvinden naar persoonlijke benadering van individuele consumenten. ‘Kwaliteit‘ is waar het voor de consument om zal gaan, en kwaliteit wordt door hen vertaald als ‘aansluitend op wat ik vind dat het zou moeten zijn’. Hierdoor zal het hele productieproces, ongeacht of het nu producten of diensten zijn die geleverd worden, meer en meer ‘tailor-made’ moeten gaan worden met alle consequenties voor de organisatie en de cultuur binnen de organisatie van dien. Dit leidt onherroepelijk tot specialismes. En omdat een onderneming niet alle specialismen zelf in huis kan hebben, moet hiervoor samengewerkt gaan worden in een steeds breder verband.

Technologische vooruitgang tenslotte zal leiden tot nog kritischer gedrag van consumenten, maar tevens ook mogelijkheden bieden voor organisaties om de, door de consument zo gewenste ‘kwaliteit’, op individuele basis te kunnen aanbieden. Het wordt daarbij voor organisaties essentieel dat zij blijven innoveren en snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. En ook hier geldt dat samenwerking, in dit geval van ondernemingen die diensten op IT gebied bieden, nodig zal zijn om voor andere onderneming een totale oplossing te kunnen realiseren. Concurrentie wordt samenwerking. Met als doel de klanten van de afzonderlijke ondernemingen, gezamenlijk beter te kunnen bedienen.

Dat wordt Ondernemen in het komende decennium. En dat is waar Kwalitisme™ zich primair op richt: ondernemers zich bewust laten worden van de veranderingen die komen gaan, die zij moeten ondergaan om ook in het komende decennium concurrerend te kunnen blijven opereren. Om na de bewustwording te adviseren over op welke wijze de ondernemer de organisatie zo kan inrichten, op welke wijze technologie daarbij kan faciliteren en hoe de cultuur in de organisatie zou moeten zijn om ook in het komende decennium bestaansrecht te hebben en winst te maken.

Daarna kan Kwalitisme™ middels een keten van samenwerkende partners vanuit verschillende disciplines, eventuele benodigde veranderingen ook daadwerkelijk door voeren. Omdat Kwalitisme™ al is gebaseerd op de nieuwe vorm van ondernemen: samenwerken in plaats van concurerren!