De Nieuwe Normaal is wat wij in het komende decennium als ‘normaal’ gaan zien. Peter Hinssen heeft hier zijn visie over beschreven in zijn boek ‘Digitaal is De Nieuwe Normaal’. Hij gaat ervan uit dat de verregaande digitalisering van alles om ons heen, bepalend gaat worden voor wat wij ‘normaal’ vinden. Zijn theorie is gebaseerd op het langzamerhand verdwijnen van de digitale migranten (iedereen die opgegroeid is met de normaal van de analoge samenleving) door digitale oorspronkelijken (digital natives), zij die nooit anders gekend hebben dan een digitale samenleving.

Over pakweg vijf jaar zullen degenen die instromen in de arbeidsmarkt digitale oorspronkelijken zijn: mensen die het normaal vinden dat alles om hen heen digitaal is en daarmee te gebruiken op voor hen standaard manieren. Digitale immigranten zullen zich daar uiteindelijk wel aan aanpassen, maar moeten eerst hun analoge tradities kwijt zien te raken.

In het tijdperk van de Nieuwe Normaal is informatie alom aanwezig in gedigitaliseerde vorm. Er is zoveel informatie aanwezig dat de digital natives vrijwel geen informatie meer tot zich zullen nemen: alles is terug te vinden, op te zoeken en er is zoveel informatie dat het toch geen zin heeft om dit op te slaan.
Daarbij zal gelden: ‘goed is goed genoeg’. Hun informatiebehoefte zal niet langer gebaseerd zijn op het zoeken van juiste en betrouwbare informatie, maar op dat wat voor hun voldoet. Wikipedia is daar uiteraard al een goed voorbeeld van.

Voor deze mensen zal ook gelden, nu al, dat zij thuis veel sneller de informatie ter beschikking hebben dankzij de moderne technieken die zij tot hun beschikking hebben, dan op de gemiddelde hedendaagse werkplek. Belemmerd door allerlei opgelegde, vaak op basis van onterechte beveiligingsoverwegingen of verouderde infrastructuur, ‘constraints’. En dat leidt voor hen tot de situatie dat werk voor hun gedefinieerd wordt als ‘de 8 uur per dag dat ik gebruik moet maken van ouderwetse technologie en niet in mijn informatiebehoefte kan voorzien’.

Toch zullen ondernemingen straks ook deze nieuwe generatie werknemers nodig hebben: de meest kritische zijn over het algemeen de best presterende en bieden de meeste toegevoegde waarde. Maar die nieuwe medewerker gaat niet werken bij bedrijven waar verouderde technologie gebruikt wordt of niet in zijn informatiebehoefte voorzien kan worden.

Het zal dus een uitdaging worden voor ondernemingen om IT zo te faciliteren dat straks ook deze volgende generatie, niet gewend aan allerlei belemmeringen in de persoonlijke informatie behoefte, voldoende te motiveren. Dat is zeker ook een aspect van Kwalitisme™: hoe kan de bestaande IT organisatie (mensen en middelen) omgevormd worden tot een dienst die de gebruikers ervan optimaal faciliteert? Dat is een veranderingsproces. Techniek is straks geen issue meer, functionaliteit des te meer. En deze functionaliteit zal snel veranderen. Daar moeten organisaties op voorbereid zijn.

Het boek van Peter Hinssen raad ik aan om te lezen. Hoewel ik met hem op punten van mening verschil, het beeld wat hij schetst over de next generation employee is redelijke adequaat. En u kunt maar beter daarop voorbereid zijn.

Share →