Er komen veranderingen. Sociale en maatschappelijke verandering. Dit zal leiden tot een andere vorm van organiseren, zoals onder Nieuw Organiseren wordt aangegeven. Slow Management is daar een essentieel onderdeel van. En de principes van de Nieuwe Normaal leidden tot een andere manier van onderlinge verhoudingen tussen organisaties: van concurrentie naar samenwerking, van werknemers die bij één organisatie werken naar professionele specialisten die hun specialiteit daar inzetten waar het nodig is: bij meerdere organisaties in lossere verbanden. Het gebeurt al op kleine schaal en het zal steeds vaker gebeuren. Denk daarbij alleen al aan het groeiende potentieel aan ZZP’ers die op deze manier werken, en aan de grote opkomst van samenwerkingsverbanden tussen ZZP’ers die precies dit willen gaan invullen. Het Atomium model, waarvan later een beschrijving op deze website gegeven zal worden.

Wat kan Kwalitisme™ voor u hierin betekenen? Niets meer en niets minder dan u te adviseren over de wijze waarop u en uw organisatie zich kunnen aanpassen om klaar te zijn voor de omstandigheden die eraan komen, indien dat voor uw organisatie tenminste nodig is.

In een kosteloos eerste gesprek kan dat bepaald worden. Dat kost tijd en een kop koffie, meer niet. Mocht blijken dat er zaken zijn die verandering behoeven dan kan gesproken worden over een vervolgtraject, zo niet, dan hebben zowel u als Kwalitisme™ er in ieder geval een goed relatie bij. En een netwerk van goede relaties is, in onze visie, essentieel voor de netwerk organisatie vorm die standaard gaat worden.

Mocht blijken dat er wél veranderingen nodig zijn dan wordt bij het bespreken van het vervolg traject duidelijk aangegeven wat gedaan wordt, welk resultaat het geeft en tegen welke kosten. Dat resultaat zal niet bestaan uit dure dikke rapporten, er komen geen langdurige onderzoeken of veel mensen en er worden geen vage beloftes gegeven. Heel praktisch, met twee voeten op de grond zal al brainstormend met u en uw medewerkers (bijvoorbeeld door middel van interviews en workshops) gekomen worden tot het vastleggen van de veranderingen die nodig zijn. En dat wordt beargumenteerd in korte bewoordingen vastgelegd. De kennis en kunde van Kwalitisme™, gecombineerd met uw kennis over uw organisatie en de kennis van uw medewerkers over de wijze van werken binnen uw organisatie, zal ertoe leiden dat de juiste zaken benoemd worden en u optimaal inzicht krijgt in verandering die nodig zijn, áls die nodig zijn. Maar misschien bent u er wel al helemaal klaar voor.

Wat u daarna gaat doen met wat er als uitkomst van het vervolg traject is aangegeven is aan u. Natuurlijk, Kwalitisme™ kan u daarbij van dienst zijn, maar het is geen verplichting en zal nooit een voortvloeisel zijn van de aanbevelingen die gedaan zijn. Maar Kwalitisme™, een netwerk organisatie, is wel in staat om op alle vlakken waar mogelijk verandering nodig is (wijze van organisatie, cultuur, processen en procedures, inrichting van IT) deskundige specialisten inzetten die gezamenlijk voor úw situatie de beste invulling als geheel geven.

Als u een beetje gelooft in ‘Het Nieuwe Werken 3.0’, ‘Organisatie 3.0’, ‘Management 3.0’, Rijnlands denken, de netwerk organisatie, samenwerking, de coöperatieve wijze van werken of welke naam ook gegeven wordt aan de ontwikkelingen die nu gaande zijn, neem dan contact op. Dan gaan we onder het genot van een goede kop koffie (of thee) een paar uur filosoferen over wat u drijft, uw doelstellingen en hoe daar gekomen zou kunnen worden. Wat let u?

TNW 2012

Contactformulier

* (geeft verplicht veld aan)
Share →