Kwalitisme probeert de balans tussen kwantiteit en kwaliteit te herstellen, met name op het raakvlak tussen organisatie, mensen en IT. Met als uitgangspunt dat mensen prima in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf te sturen, op voorwaarde dat ze hun waarde kunnen onttrekken uit de werkzaamheden die zij doen.

Nog te vaak zijn processen en procedures niet afgestemd op natuurlijke organisatie vormen, op de manier waarop mensen werken en samenwerken, maar gevormd door de (on)mogelijkheden van de IT voorzieningen.

IT biedt kwantiteit en alle processen en procedures zijn zo ingericht dat kwantitatieve doelstellingen behaald kunnen worden. Mensen presteren beter als ze meer kwaliteit ervaren, en ervaren de kwantitatieve organisatie eerder als last dan als middel om aan hun innerlijk motivatie naar kwaliteit te voldoen.

Als Kwalitist probeer ik de balans tussen IT, processen, procedures en de kwalitatieve beleving van mensen, meer in balans te krijgen. Door bijna 40 jaar ervaring in IT,  werken met mensen, organisaties helpen, zien veel instellingen en bedrijven de toegevoegde waarde van Kwalitisme.

Waarbij voorop staat dat Kwalitisme maar één belang heeft: om u zo goed mogelijk te helpen.

 

 

Benieuwd geworden?
Aarzel dan niet contact op te nemen.

Email:   info@kwalitisme.nl